دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩
شرکت سرمایه گذاری بوعلی

 

نظام راهبری/ حاکمیت شرکتی

راهبری شرکتی یا راهبری بنگاه(Corporate Governance) طبق تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، عبارت است از رویه‌ها و فرایندهایی که طبق آن‌ها سازمان هدایت و کنترل می‌شود. ساختار راهبری شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین فعالان مختلف سازمان- مثل هیأت مدیره، مدیران، سهام‌داران، و دیگر ذی‌نفعان - را مشخص می‌کند؛ و قواعد و رویه‌هایی را برای تصمیم‌سازی معین می‌کند.

از منظر صنعت بورس اوراق بهادار، حاکمیت شرکتی شیوه ای برای هدایت و اداره فعالیتهای شرکت توسط هیأت مدیره و مدیریت ارشد با هدف حمایت از حقوق و منافع جمعی شرکت و تمامی ذینفعان است. در واقع، حاکمیت شرکتی با تأکید بر اصولی همچون پاسخگویی، شفافیت، عدالت و همسویی اهداف و انگیزه های مدیران و سرمایه گذاران و سایر ذینفعان، ساختاری را فراهم می آورد که از طریق آن اهداف و استراتژی های شرکت تدوین و برنامه ها و ابزارهای دستیابی به این اهداف معلوم می گردد. نظام راهبری شرکتی مطلوب، نحوه نظارت بر عملکرد مدیران را مشخص کرده و فرآیند نظارت بر رعایت و اجرای کارآمد قوانین و مقررات را تسهیل می نماید و از این طریق موجب افزایش کارایی، پیشگیری از تخلفات و تضییع حقوق ذینفعان و تقویت اعتماد سرمایه گذاران در سطح شرکت و در سطح کل اقتصاد می شود.

        شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) بعنوان یکی از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در راستای تحقق اهداف فوق و نهادینه سازی نظام راهبری شرکتی، وفق الزامات و مقررات مندرج در دستورالعمل "حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین مفاد اساسنامه شرکت، مبادرت به ایجاد کمیته های تخصصی جهت نهادینه سازی و اجرای رویه های راهبری شرکتی نموده است.

 

کمیته های تخصصی هیات مدیره

 با توجه به موارد فوق الذکر، چارچوب کمیته های تخصصی و اجرایی شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) در راستای اجرای الزامات حاکمیت شرکتی، نظارت کافی و دقیق بر فعالیتهای تخصصی شرکت و همچنین استفاده از نظرات کارشناسی در زمینه موضوعات مهم تصمیم‌گیری، شفافیت و حفظ حقوق و منافع ذینفعان، به اختصار به شرح ذیل قابل تبیین می باشد:

1.    کمیته حسابرسی داخلی

2.    کمیته سرمایه گذاری و مدیریت ریسک

3.    کمیته انتصابات

4.    کمیسیون معاملات و اوراق بهادار

1. کمیته حسابرسی داخلی

کمیته حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری بوعلی وفق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و بموجب منشور کمیته حسابرسی مصوب هیأت مدیره شرکت در تاریخ 1391/11/09 ایجاد شده است. هدف از ایجاد این کمیته، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات است. کمیته حسابرسی متشکل از یکی از اعضای غیرموظف هیأت مدیره دارای تخصص مالی بعنوان رئیس کمیته و دو عضو مستقل دارای تخصص مالی است. همچنین از تاریخ 1391/11/29، واحد حسابرسی داخلی در شرکت تحت نظارت کمیته حسابرسی ایجاد و در حال فعالیت می باشد. تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی در سال مالی 1398، 12 جلسه بوده است.

2. کمیته سرمایه گذاری و مدیریت ریسک

کمیته سرمایه گذاری و مدیریت ریسک شرکت سرمایه گذاری بوعلی در تاریخ 1394/08/16 با هدف بررسی و اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص خرید، فروش و یا حفظ مالکیت سهام و سایر اوراق بهادار با عضویت یکی از اعضای هیأت مدیره (مدیرعامل) و سه نفر از کارشناسان خبره و خوشنام بازار سرمایه به همراه معاون سرمایه گذاری و مدیر پرتفوی شرکت ایجاد گردیده است. اظهار نظر در خصوص گزارشهای کارشناسی و تحلیل سهام ارائه شده در شرکت و همچنین پایش مستمر پرتفوی بورسی و ارائه خدمات مشاوره ای و راهکارهای مناسب به هیأت مدیره و مدیر عامل و فــراهم آوردن زمینه مناسب تصمیم‌گیری در خصوص انواع سرمایه‌گذاری‌ها در حیطه بازار بورس اوراق بهادار از جمله اهداف این کمیته می باشد. کمیته سرمایه گذاری و مدیریت ریسک دارای جلسات منظم و ادواری است که بصورت ماهانه تشکیل می شود و بنا به ضرورت، جلسات فوق العاده بصورت موردی تشکیل می گردد. تعداد جلسات برگزار شده کمیته سرمایه گذاری و مدیریت ریسک در سال مالی 1398، 13 جلسه بوده است.

3. کمیته انتصابات

در راستای اجرای مفاد ماده 15 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران)، هیأت مدیره در سال مالی 1398 اقدام به تشکیل کمیته انتصابات نموده است. هدف از تشکیل این کمیته، نظام مند نمودن ضوابط و شیوه اجرایی انتخاب و انتصاب اشخاص شایسته و واجد صلاحیت در ساختار مدیریت شرکت، نهادینه سازی ارزش های امانتداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در برابر ذینفعان، حفظ اعتبار و خوش نامی شرکت، صیانت از حقوق سهامداران و منافع شرکت و تسهیل موجبات رشد و افزایش ثروت سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. با توجه به تشکیل این کمیته در مورخ 1398/11/08، تنها یک جلسه در سال مالی 1398 تشکیل گردیده است. 

4. کمیسیون معاملات سهام و سایر اوراق بهادار

پس از تصویب "آیین نامه معاملات سهام و سایر اوراق بهادار" توسط هیأت مدیره شرکت در شهریور ماه سال 1398، کمیسیون معاملات سهام و سایر اوراق بهادار برابر آیین نامه مذکور جهت تصمیم‌گیری و پیشنهاد در خصوص معاملات متوسط در بورس اوراق بهادار و فرابورس تعریف شده در این آیین نامه تشکیل گردید. این کمیسیون در سال مالی 1398 با تشکیل 8 جلسه پیشنهادات خود در خصوص خرید و فروش سهام را به مدیر عامل شرکت ارائه داده است.

 

مشخصات کمیته حسابرسی

 

نقشه

سهام

مکان ما بر روی نقشه

آدرس :تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس: 88647728
ایمیل : info@buali.com

ارتباط با امور سهام

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
ایمیل امور سهام شرکت : saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15