جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
شرکت سرمایه گذاری بوعلی


در محیط پویا و رو به رشد کنونی، نقش سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی کشورها امری اجتناب‌ناپذیر بوده و بازار سرمایه نیز بعنوان آینه تمام نمای اقتصاد کشورها، با استفاده ازهدایت وجوه حاصل از پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری افراد به بخش‌های موردنیاز کشور، می‌تواند زمینه افزایش تولید، بهره‌وری، رشد و توسعه اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه حال عمومی را فراهم آورد. شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی‌عام) که از آذرماه سال 1390 تحت تملک و مدیریت بانک دی (بانک ارزش‌آفرین) درآمده است، حاصل سرمایه‌های کوچک، اما ارزشمند ده‌ها هزار سهامداری است که بخشی از این سرمایه‌ها بطور مستقیم و بخشی دیگر نیز از طریق گروه مالی دی بعنوان نماینده مجموعه گسترده‌ای از خانواده‌های معظم و معزز شهدا و ایثارگران در این مجموعه به امانت سپرده شده است. بی‌شک، عمده‌ترین اهداف این شرکت، توسعه و رشد اقتصادی میهن عزیزمان ایران بطور اعم و ثروت‌آفرینی و خلق ارزش برای سهامداران بطور اخص می‌باشد<