جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠
شرکت سرمایه گذاری بوعلی

سرمايه

تغييرات سرمايه شركت از بدو تاسیس تا کنون به شرح جدول ذيل می باشد :

 

تاریخ افزایش سرمایه افزایش سرمایه (درصد) سرمایه جدید (میلیون ریال) محل افزایش سرمایه
سرمایه اولیه - 5 -
1380/12/20 1.299.900 65,000 مطالبات و آورده نقدی
1381/04/17 53.8 100,000 مطالبات و آورده نقدی
1381/12/26 150 250,000 مطالبات و آورده نقدی
1382/09/15 100 500,000 مطالبات و آورده نقدی
1383/10/26 60 800,000 مطالبات و آورده نقدی
1394/06/25 100 1,600,000 مطالبات و آورده نقدی
1399/05/20 87,5 3,000,000 سود انباشته

شايان ذكر است

طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1382/05/08نوع شركت از (سهامی خاص) به (سهامی عام) تبديل و ارزش اسمی هر سهم از 10.000 ريال به 1.000 ريال تغيير يافته است.

 

نقشه

سهام

مکان ما بر روی نقشه

آدرس :تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس: 88647728
ایمیل : info@buali.com

ارتباط با امور سهام

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
ایمیل امور سهام شرکت : saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15