جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠
شرکت سرمایه گذاری بوعلی
رديف نام شركت موجودي سهام در صد به كل
1 بانك دي(سهامي عام) 836.365.495 27.89
2 شركت  توسعه ديدارايرانيان(سهامي خاص) 498.790.000 16.63
3 شركت عمران ومسكن آباددي(سهامي خاص) 244.537.664 8.15
4 صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي 150.240.359 5.01
5 سازمان اقتصادي كوثر 128.570.000 4.29
6 صندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني گروه دي BFM 123.703.699 4.12
7 شركت خدمات م وح وم.سرمايه گذاري دي ايرانيان(سهامی خاص) 113.228.293 3.77
8 شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي(سهامي عام) 72.016.367 2.40
9 موسسه اندوخته شاهد 60.000.000 2.00
 10 شركت تجارت الكترونيك دي(سهامي خاص) 10.762.500 0.36
 11 صندوق سرمايه گذاري بانك دي 10.000.000 0.33
 12 سایر 751.785.623 25.05
+ جمع 3.000.000.000 100,00

 

نقشه

سهام

مکان ما بر روی نقشه

آدرس :تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس: 88647728
ایمیل : info@buali.com

ارتباط با امور سهام

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
ایمیل امور سهام شرکت : saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15