جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠
شرکت سرمایه گذاری بوعلی
عضو حقوقی هیات مدیره شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی نام نماینده عضو حقوقی سمت موظف / غیرموظف مدرک تحصیلی
بانک دی 10320237706 حمید محمودی رئیس هیأت مدیره غیرموظف کارشناسی ارشد
توسعه دیدار ایرانیان 10103959579
سعید باقرزاده
رزومه
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره موظف دکترا
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان
10320539175
امیرمحمدبابائی عضو هیأت مدیره غیرموظف دکترا
عمران و مسکن آباد دی 10320539180
حسین ظریفی خامنه
عضو هیأت مدیره موظف کارشناسی
گروه مالی واقتصادی دی 10100351811 مجید امروی
عضو هیأت مدیره غیرموظف
کارشناسی ارشد

نقشه

سهام

مکان ما بر روی نقشه

آدرس :تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس: 88647728
ایمیل : info@buali.com

ارتباط با امور سهام

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
ایمیل امور سهام شرکت : saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15