دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩
شرکت سرمایه گذاری بوعلی
عضو حقوقی هیات مدیرهشماره ثبت عضو حقوقی / کد ملینام نماینده عضو حقوقیسمتموظف / غیرموظفمدرک تحصیلی
بانک دی 374111 حمید محمودی رئیس هیأت مدیره غیرموظف کارشناسی ارشد
توسعه دیدار ایرانیان 347957 سعید باقرزاده
رزومه
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره موظف دکترا
تجارت الکترونیک دی 399465 بهروز امید علی عضو هیأت مدیره غیرموظف دکترا
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان 402033 امیرمحمد بابائی عضو هیأت مدیره غیرموظف دکترا
عمران مسکن آباد دی 402035 ابوالقاسم حسینی عضو هیأت مدیره غیرموظف کارشناسی ارشد

نقشه

سهام

مکان ما بر روی نقشه

آدرس :تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس: 88647728
ایمیل : info@buali.com

ارتباط با امور سهام

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
ایمیل امور سهام شرکت : saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15