جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
شرکت سرمایه گذاری بوعلی


آگهی مزایده عمومی فروش املاک شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)
آگهی مزایده عمومی فروش املاک شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)
آگهی مزایده عمومی فروش املاک شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)
 ٠٩:١٥ - 1398/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع فوق العاده
 ٠٨:٤٦ - 1398/09/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
اگهی فراخوان تکمیل اطلاعات سهامداران شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)
اگهی فراخوان تکمیل اطلاعات سهامداران شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)
اگهی فراخوان تکمیل اطلاعات سهامداران
 ٠٩:١٥ - 1398/03/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1397/11/30 شرکت سرمایه گذاری بوعلی
برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1397/11/30 شرکت سرمایه گذاری بوعلی
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام
 ٠٩:٠٧ - 1398/03/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
اگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)
اگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)
اگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه گذاری بوعلی
 ٠٩:٠٩ - 1398/02/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

<