جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠
شرکت سرمایه گذاری بوعلی
شرح دریافت
گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1399/11/30 دانلود
گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/11/30 دانلود
گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1397/11/30 دانلود
گزارش فعاليت هیأت مديره برای سال منتهي به 1396/11/30 دانلود
گزارش فعاليت هیأت مديره برای سال منتهي به 1395/11/30 دانلود
گزارش فعاليت هیأت مديره برای سال منتهي به 1394/11/30 دانلود
گزارش فعاليت هیأت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1393/11/30 دانلود
گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام دانلود
گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهي به 1391/11/30 دانلود

نقشه

سهام

مکان ما بر روی نقشه

آدرس :تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس: 88647728
ایمیل : info@buali.com

ارتباط با امور سهام

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
ایمیل امور سهام شرکت : saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15