جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠
شرکت سرمایه گذاری بوعلی

 • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  زمان برگزاری: 1400/10/06
  ساعت 10:00
  تهران، گاندی جنوبی - خیابان شهاب (11) - پلاک 13 - شرکت سرمایه گذاری بوعلی
  دستور جلسه :
  • انتخاب اعضای هیات مدیره
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد


 • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال  (دوره) مالی منتهی به 1399/11/30

  زمان برگزاری: 1400/02/27
  ساعت 10:00
  محل برگزاری : تهران، گاندی جنوبی - خیابان شهاب (11) - پلاک 13 - شرکت سرمایه گذاری بوعلی

 • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 30 بهمن 1399

  زمان برگزاری: 1400/02/27
  ساعت 10:00
  تهران، گاندی جنوبی - خیابان شهاب (11) - پلاک 13 - شرکت سرمایه گذاری بوعلی
  دستور جلسه :
  • استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
  • تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/11/30
  • انتخاب حسابرس وبازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره
  • تعیین پاداش هیأت مدیره
  • سایر موارد
 • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  زمان برگزاری: 1399/05/20
  ساعت 10:00
  محل برگزاری : تهران، گاندی جنوبی - خیابان شهاب (11) - پلاک 13 - شرکت سرمایه گذاری بوعلی

  دستور جلسه :
 • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 30 بهمن 1398

  زمان برگزاری: 1399/03/19
  ساعت 10:00
  تهران، گاندی جنوبی - خیابان شهاب (11) - پلاک 13 - شرکت سرمایه گذاری بوعلی
  دستور جلسه :
  • استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مورد عملکرد و صورت های مالی منتهی به 1398/11/30
  • بررسی وتصویب عملکرد هیات مدیره و صورت های مالی مجموعه وشرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 1398/11/30
  • تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت
  • تصمیم گیری در مورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به 1398/11/30
  • انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 30 بهمن 1399 و تعیین حق الزحمه آنان
  • تعیین حق حضور اعضا غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1399/11/30
  • تعیین حق الزحمه اعضا کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به 1399/11/30
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی 1399
  • تعیین پاداش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 بهمن 1398
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام باشد • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1394/11/30

  زمان برگزاری: 1395/02/21
  ساعت 10:00
  تهران، شهرک قدس (غرب)، فاز 2، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، پلاک 74 ، سالن همايشهاي مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد

  دستور جلسه :
  • استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
  • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1394/11/30
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  • تعیین پاداش هیئت مدیره
  • سایر موارد
 • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  زمان برگزاری: 1394/10/06
  ساعت 08:00
  محل برگزاری : مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد واقع در تهران ،شهرک قدس، فاز 2 ، خیابان هرمزان ،خیابان پیروزان جنوبی ، پلاک 74

  دستور جلسه :
  • انتخاب آعضای هیأت مدیره
  • سایر موارد
 • مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

  زمان برگزاری: 1394/06/25
  ساعت 08:00
  محل برگزاری : تهران، شهرك غرب، فاز دو، خیابان هرمزان، خیابان پيروزان جنوبي، شماره 74

  دستور جلسه :
  • استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه شرکت.
  • اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه شرکت.
  • تغییر موادی از اساسنامه.
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان محترم سهام باشد.
 • آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1393/11/30

  زمان برگزاری: 1394/02/22
  ساعت 09:00
  محل برگزاری: تهران، شهرک قدس (غرب)، فاز 2، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، پلاک 74

  دستور جلسه :
  • استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
  • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1393/11/30
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  • تعیین پاداش هیئت مدیره
  • سایر موارد
  • توضیحات: ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان محترم سهام مي باشد.
 • آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1392/11/30

  زمان برگزاری: 1393/03/20
  ساعت 09:00
  محل برگزاری: سالن همايش مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد واقع در: تهران، شهرک قدس (غرب)، فاز 2، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، پلاک 74

  دستور جلسه :
  • استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
  • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1392/11/30
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  • تعیین پاداش هیئت مدیره
  • سایر موارد
 • آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده

  زمان برگزاری: 1392/09/21
  ساعت 08:30
  محل برگزاری: مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد واقع در تهران- شهرک غرب- فاز دو- هرمزان- پيروزان جنوبي- شماره 74

  دستور جلسه :
  • انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
  • سایر موارد
 • آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده

  زمان برگزاری: 1392/09/14
  ساعت 08:30
  محل برگزاری: مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد واقع در: تهران- شهرک غرب- فاز دو- هرمزان- پيروزان جنوبي- شماره 74

  دستور جلسه :
  • انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
  • سایر موارد
 • آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/11/30

  دستور جلسه :
  • استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
  • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1391/11/30
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  • تعیین پاداش هیئت مدیره
  • سایر موارد

نقشه

سهام

مکان ما بر روی نقشه

آدرس :تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس: 88647728
ایمیل : info@buali.com

ارتباط با امور سهام

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
ایمیل امور سهام شرکت : saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15