جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠
شرکت سرمایه گذاری بوعلی
شرح دریافت
تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1400/11/30 دانلود
تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1399/11/30 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 منتهی به 1399/11/30(اصلاحیه) دانلود
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 منتهی به 1399/11/30 دانلود
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 منتهی به 1399/11/30 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/11/30 دانلود
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/11/30 دانلود
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/10 دانلود
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 1398/02/31 دانلود
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 1397/03/01 دانلود
تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1396/11/30 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1395/11/30 دانلود
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 1395/02/21 دانلود
صورتجلسه مجمع عمومي بطور فوق العاده مورخ 1394/10/6 دانلود
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/06/25 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1394/11/30 دانلود
تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1393/11/30 دانلود
تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1392/11/30 دانلود

 

نقشه

سهام

مکان ما بر روی نقشه

آدرس :تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس: 88647728
ایمیل : info@buali.com

ارتباط با امور سهام

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
ایمیل امور سهام شرکت : saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15