جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
شرکت سرمایه گذاری بوعلی
شرح دریافت
گزارش فعاليت هیأت مديره برای سال منتهي به 1396/11/30 دانلود
گزارش فعاليت هیأت مديره برای سال منتهي به 1395/11/30 دانلود
گزارش فعاليت هیأت مديره برای سال منتهي به 1394/11/30 دانلود
گزارش فعاليت هیأت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1393/11/30 دانلود
گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام دانلود
گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهي به 1391/11/30 دانلود

نقشه

سهام

مکان ما بر روی نقشه

آدرس :تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس: 88647728
ایمیل : info@buali.com