جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠
شرکت سرمایه گذاری بوعلی
شرح دریافت
معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره دانلود
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1400/10/06 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1400/11/30 دانلود
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دانلود
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 30/08/1400 (حسابرسی نشده) دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره یکماهه منتهی به 1400/08/30 دانلود
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت ھای مالی منتشر شده دانلود
لغو افزایش سرمایه پیشنهادی دانلود
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1399/11/30 (اصلاحیه) دانلود
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1399/11/30 دانلود
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 30 بهمن 1399 دانلود
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) دانلود
اطلاعیۀ صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) دانلود
واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین (سهامی خاص) (به شرح آگهی انتشار یافته) دانلود
آگهی مزایده عمومی فروش سهام شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین (سهامی خاص) متعلق به شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) دانلود
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 منتهی به به 1398/11/30 (اصلاحیه) دانلود
آگهی نحوه برگزاری مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) دانلود
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 30 بهمن 1398 دانلود
آگهی مزایده عمومی فروش سهام شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین (سهامی خاص) متعلق به شرکت سرمایه گذاری بوعلی ( سهامی عام) دانلود
اطلاعیه تکمیل مشخصات سهام داران جهت پرداخت سود سهام سنوات گذشته شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) دانلود
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) دانلود
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 1397/11/30 دانلود
گزارش کنترل های داخلی برای سال مالی منتهی به 1397/11/30 دانلود
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1397/11/30 شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) دانلود
اگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) دانلود
آگهي مزايده فروش سهام شركت خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان (سهامي خاص) دانلود
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1396/11/30 دانلود
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه صاحبان سهام دانلود
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1396/11/30 دانلود
اطلاعیه پرداخت سودسهام سال مالي منتهي به 1395/11/30 و سنوات قبل دانلود
اطلاعیه پرداخت سودسهام سال 1395وسنوات قبل(به پیوست) دانلود
متن اگهی دعوت به مجمع دانلود
اطلاعیه درخصوص فروش پروژه تندیس(به پیوست) دانلود
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی 1395/11/30 (اصلاح) دانلود
اطلاعيه در خصوص فروش پروژه تنديس دانلود
اطلاعیه پرداخت سود سهام دانلود
آگهی مزایده عمومی فروش وانت مزدا دانلود
برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به1394/11/30 دانلود
اطلاعيه ي در خصوص واريز بهاي حق تقدم هاي فروش رفته دانلود
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام منتهی به 1393/11/30 دانلود
اطلاعیه دریافت شناسه حق تقدم دانلود
بیانیه ثبت دانلود
گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه دانلود
گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه دانلود
زمانبندی سود دوره 1394 دانلود

نقشه

سهام

مکان ما بر روی نقشه

آدرس :تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس: 88647728
ایمیل : info@buali.com

ارتباط با امور سهام

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
ایمیل امور سهام شرکت : saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15