دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
شرکت سرمایه گذاری بوعلی
شرح دریافت
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 1397/11/30 دانلود
گزارش کنترل های داخلی برای سال مالی منتهی به 1397/11/30 دانلود
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1397/11/30 شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) دانلود
اگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) دانلود
آگهي مزايده فروش سهام شركت خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان (سهامي خاص) دانلود
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1396/11/30 دانلود
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه صاحبان سهام دانلود
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1396/11/30 دانلود
اطلاعیه پرداخت سودسهام سال مالي منتهي به 1395/11/30 و سنوات قبل دانلود
اطلاعیه پرداخت سودسهام سال 1395وسنوات قبل(به پیوست) دانلود
متن اگهی دعوت به مجمع دانلود
اطلاعیه درخصوص فروش پروژه تندیس(به پیوست) دانلود
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی 1395/11/30 (اصلاح) دانلود
اطلاعيه در خصوص فروش پروژه تنديس دانلود
اطلاعیه پرداخت سود سهام دانلود
آگهی مزایده عمومی فروش وانت مزدا دانلود
برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به1394/11/30 دانلود
اطلاعيه ي در خصوص واريز بهاي حق تقدم هاي فروش رفته دانلود
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام منتهی به 1393/11/30 دانلود
اطلاعیه دریافت شناسه حق تقدم دانلود
بیانیه ثبت دانلود
گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه دانلود
گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه دانلود
زمانبندی سود دوره 1394 دانلود

نقشه

سهام

مکان ما بر روی نقشه

آدرس :تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس: 88647728
ایمیل : info@buali.com

ارتباط با امور سهام

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
ایمیل امور سهام شرکت : saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15