پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦

رديف نام شركت موجودي سهام در صد به كل
1 بانك دي(سهامي عام) 376,554,902 47.07
2 شركت خدمات پشتيباني توسعه ديدارايرانيان(سهامي خاص) 177,387,998 22.17
3 شركت عمران ومسكن آباددي(سهامي خاص) 73,601,544 9.20
4 (شركت سرمايه گذاري تدبير(سهامي خاص 38,999,000 4.87
5 شركت خدمات م وح وم.سرمايه گذاري دي ايرانيان(سهامي خاص) 26,990,278 3.37
6 شركت آتيه سازان دي(سهامي خاص) 26,828,864 3.35
7 شركت تجارت الكترونيك دي(سهامي خاص) 12,380,954 1.55
8 شركت پشتيباني آتيه سازان دي(سهامي خاص) 7,329,915 0.92
9 شركت ليزينگ دي(سهامي خاص) 1,775,000 0.22
10 ساير 58,151,545 7.28
+ جمع 800,000,000 100

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15

اطلاعات تماس
تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس : 88647728
info@buali.com