سه شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٥

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیأت مدیره شماره ثبت عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کدملی سمت موظف/غیرموظف مدرک تحصیلی
بانک دی
(شرکت سهامی عام)
374111 علی اکبر عرب مازار 0047917539 رئیس هیأت مدیره غیر موظف دکترا
شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان
( سهامی خاص)
402033 بهروز امید علی 4132432378 نایب رئیس هیأت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد
شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان
(سهامی خاص)
347957 محمدعلی مورج 0320771571 عضو هیأت مدیره غیر موظف دکترا
شرکت تجارت الکترونیک دی
(سهامی خاص)
399465 محمد کاشانی 0045694257 عضو هیأت مدیره غیر موظف دکترا
شرکت آتیه سازان دی
(سهامی خاص)
402608 مالك رحمتي 1552159183 عضو هیأت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد
دکتر سعید باقرزاده -------- -------- 2751752314 مدیرعامل
(رزومه)
موظف دکترا

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15

اطلاعات تماس
تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس : 88647728
info@buali.com