شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیأت مدیره شماره ثبت عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کدملی سمت موظف/غیرموظف مدرک تحصیلی
بانک دی
(شرکت سهامی عام)
374111 حسنعلی قنبری ممان
1533829330 رئیس هیأت مدیره غیر موظف دکترا
شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان
( سهامی خاص)
402033 بهروز امید علی 4132432378 نایب رئیس هیأت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد
شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان
(سهامی خاص)
347957 اکبر پور مظاهری
4198539545 عضو هیأت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد
شرکت تجارت الکترونیک دی
(سهامی خاص)
399465 سعید باقرزاده 2751752314 عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
(رزومه)
موظف دکترا
شرکت آتیه سازان دی
(سهامی خاص)
402608 مالك رحمتي 1552159183 عضو هیأت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15

اطلاعات تماس
تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس : 88647728
info@buali.com