سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦

شرح دریافت
گزارش فعاليت هیأت مديره برای سال منتهي به 1395/11/30 دانلود
گزارش فعاليت هیأت مديره برای سال منتهي به 1394/11/30 دانلود
گزارش فعاليت هیأت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1393/11/30 دانلود
گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام دانلود
گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهي به 1391/11/30 دانلود

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15

اطلاعات تماس
تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس : 88647728
info@buali.com